Alles duidelijk over een vespa verzekering

Kies zelf de dekkingen voor uw Vespa verzekering.

U kunt zelf uw verzekering samenstellen met de dekkingen die bij u passen. Onze complete scooter verzekering kent goede basis- en uitgebreide aanvullende dekkingen. De keuze is aan u. 


Basis dekkingen   Aanvullende dekkingen
Wettelijke aansprakelijkheid
De wet verplicht iedereen die op een scooter rijdt, zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). De WA dekking vergoedt schade die u een ander toebrengt.
.
Diefstal
U bent verzekerd tegen diestal van uw scooter of eventuele accessoires. En ook tegen schade:
  – ontstaan door poging tot diefstal; 
  – als gevolg van joyriding.
Ook schade door brand en storm is met deze dekking verzekerd.   
.
Aanrijding 
Met de dekking Aanrijding is uw Vespa scooter verzekerd tegen schade door aanrijding, vallen, vandalisme, brand en storm. 
.
Diefstal en Aanrijding 
Dit is de meest complete verzekering. U bent zowel tegen diefstal als tegen beschadiging verzekerd. Ook wanneer u zelf schuldig bent aan de aanrijding.
.
Verhaalsrechtsbijstand
Ontstaat er tijdens het rijden op uw tweewieler (letsel)schade door de schuld van iemand anders? Wij zorgen er dan voor dat deze schade wordt verhaald op de aansprakelijke verkeersdeelnemer.
.
Zekerheid voor Opzittenden
De financiële gevolgen van letselschade door een ongeval met uw scooter kunnen snel oplopen. Met de unieke dekking Zekerheid voor Opzittenden vergoeden wij de werkelijk geleden schade tot maximaal € 100.000,-, zoals: 
  – Vergoedingen van medische behandeling  
    (kosten die niet worden uitgekeerd door uw
    zorgverzekering);
  – verlies van inkomen; 
  – kosten van aanpassingen bij invaliditeit.  
    Schade aan uw kleding, helm en bagage is
    verzekerd tot € 750,-.
Bij overlijden ontvangen uw nabestaanden
€ 3.000,-.
.
Accessoires meeverzekeren
Accessoires kunt u eenvoudig meeverzekeren tegen diefstal en beschadiging. Heel simpel door de waarde van de accessoires op te tellen bij de waarde van uw scooter.
.
Drie jaar aanschafwaardegarantie 
Onze scooterverzekering met scherpe premie heeft standaard een zeer gunstige aanschafwaardegarantie voor nieuwe scooters. Bij diefstal en totaal verlies in het eerste jaar van de verzekering wordt uw aankoopbedrag volledig vergoed. Met de drie jaar aanschafwaardegarantie bent u maar liefst drie jaar verzekerd van uw aankoopbedrag. 

Vespa Scooter Verzekeren

Vespa Verzekering Polis

  Vespa Scooter Verzekeren